Saturday, 1 June 2013

Islamic TravelMelancong kerana ALLAH,
Al-Imran,
137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah; Kerana itu berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (Rasul-Rasul).

Kelebihan umat Islam dari umat bani Israel,
Al-Imran,
110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada  yang maruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.  Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka;  diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, pada hal kamulah orang-orang yang paling tinggi (darjatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

1 comment:

  1. KHAWIN:
    Mengapa Islam boleh berkhawin dengan bukan Islam (ahli kitab) di Indonesia,
    Al-Maidah,
    5. Pada ini hari, dihalalkan untuk kamu (barang) yang baik-baik – dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal buat mereka dan (halal) perempuan-perempuan yang merdeka daripada mukminat, dan (halal) perempuan-perempuan yang merdeka (golongan) orang-orang (kafir) yang diberi kitab dahulu daripada kamu, Apabila kamu beri mas khawin mereka, pada hal kamu bernikah, bukan kamu berzina dan bukan kamu jadikan gundik-gundik dan barang siapa menolak iman, maka sesungguhnya gugurlah amal nya, dan adalah ia diakhirat, dari orang-orang yang rugi.

    ReplyDelete